Serbian Association of Dental Implantologist-EDI - European Association of Dental Implantologist
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

21.05.2016. VII Kongres stomatologa Vojvodne

22.05.2016. VII Kongres stomatologa Vojvodne

21.05.2016. VII Kongres stomatologa Vojvodne - večera

LINKOVI


ZLATNI SPONZOR

SREBRNI SPONZOR


POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam